Bussförarakademin

Vi värdesätter våra bussförares kompetens! Som företagets ambassadörer har de en otroligt viktig uppgift: att bidra till en säker och trivsam resa för kunden. Vi har därför startat ”Bussförarakademin i Malmö” – ett projekt för att säkerställa att våra medarbetare förblir välutbildade och kompetenta även i framtiden. Bussförarakademin är en kompetenshöjande utbildning, med stort fokus på kundbemötande. Den riktar sig i första hand till förare som utför uppdrag inom beställnings- och utlandstrafiken. Utbildningen pågår i tre dagar, där teori och praktik varvas med varandra.  Bussförarakademin innehåller sex viktiga byggstenar.

1. Kundbemötande: Uppförande, klädsel, varumärkeshantering.

2. Fordon: Teknisk kunskap, skötsel, handlande vid fel och skador. 

3. Körning: Säker körning, ekonomisk körning, olika trafikkulturer, anpassning i trafiken.

4. Säkerhet: HLR, första hjälpen, brand, utrymning, rutiner vid olyckor.

5. Regler: Kör och vilotider, planering av körning, papperdokumentation.

Våra förare är väl rustade för alla tänkbara uppdrag!

 6. Specifik inriktning mot Scandorama och Ölvemarks: Samarbete med guide, nöjd kundgaranti.

Vår målsättning är att samtliga av våra förare som kör turistbussar utomlands skall ha genomgått bussförarakademins utbildning. Vi kan därför stolt säga att våra förare är väl rustade för alla tänkbara uppdrag!