Hållbarhetsfabriken

2018-01-12

Tack för tre fina år Yinyi – nu tar vi oss an nya utmaningar.

I och med vårt samarbete med Tricorona har vi de tre senaste åren med vår klimatkompensering satsat på vindkraftsparksprojektet i Ningxiaprovinsen i norra Kina.
Nu är projektet ”självförsörjande” och 66 vindturbiner producerar ca 70 000 MWh el per år. Projektet sparar ca 98 000 ton CO2e koldioxidutsläpp under ett normalår, samt hundratals ton utsläpp av andra föroreningar, såsom kväveoxider, svaveloxider, partiklar och kvicksilver.
Utöver det har dessa investeringar inneburit ett stort lyft för det lokala näringslivet på ett sätt som annars inte hade varit möjligt.

Vi på Traveller Buss vill passa på och tacka våra kunder för att ni har varit med och bidragit med detta och blickar nu fram mot nästa spännande projekt, Sri Balaji – Indien.