Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft – Dataskyddsförordningen (2016/679), på engelska kallad General Data Protection Regulation, (GDPR). Förordningen gäller som lag inom EUs alla medlemsländer och syftar till att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen (PuL).

Dataskyddsförordningen innehåller bland annat regler med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och anger förutsättningar för att behandlingar ska vara lagliga. Den innehåller också regler om rättigheter till information och tillgång till personuppgifter, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt till att kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag per kalenderår, vilket innehåller en sammanställning över de personuppgifter om dig som behandlats av Mekka Traffic koncernen samt information om hur behandlingen har utförts. Vid en begäran om registerutdrag kommer Mekka Traffic koncernen skicka registerutdraget till din folkbokföringsadress.
 
Därutöver har du rätt att begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter), radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas) och begränsning (att vi i någon del upphör med behandling) av vår behandling av dina personuppgifter.

Begära registerutdrag

Önskar du att begära ut ett registerutdrag ska blanketten Ansökan registerutdrag fyllas i. Du ska sedan skicka in blanketten till oss via brev. Fullständiga instruktioner finns på blanketten. Blanketten hittar du här.

Direktmarknadsföring

Du har när som helst rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vidtas för att skicka direktmarknadsföringsmeddelanden till dig. Du invänder genom att följa den länk som återfinns i e-postutskicken eller genom att skicka din begäran till info@mekkatraffic.se eller till den angivna adressen under personuppgiftsansvarig.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Mekka Traffic koncernen behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster du begär och för att i övrigt kunna bedriva en fungerande verksamhet i bussbranschen och där till relaterade verksamheter ”Avtal” mellan dig som kund och Mekka Traffic koncernen, består i att du köper resor och/ eller tilläggsprodukter till dig eller andra eller när du reser med oss.  Bl.a. används dina personuppgifter för utskick och tillhandahållande av information via e-post och/ eller telefonsamtal för själva resan.
 
Om du inte hittar den information du söker på denna sida eller om du i övrigt har frågor gällande hur dina personuppgifter behandlas av Mekka Traffic koncernen har du möjlighet att kontakta oss via info@mekkatraffic.se

Personuppgiftsansvarig

Mekka Traffic AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om dig som behandlas av koncernen för att tillhandahålla de tjänster du beställt, för att kontakta dig som kund och för att i övrigt fullgöra våra uppgifter och skyldigheter.
 
Mekka Traffic AB, org nr 5562015262
Box 853
391 28 Kalmar
0480 425555