Resevillkor

Kostnad vid avbokning

Vi erbjuder våra kunder kostnadsfri avbokning fram till 24 timmar före avresa vid dagsturer, samt 72 timmar före avresa vid flerdagars resor!

Transfers och dagsturer utan kringarrangemang:

 • Senare än 24 timmar i förväg: 100% av ursprungspriset

Flerdagars resor, utan kringarrangemang:

 •  Senare än 72 timmar men tidigare än 24 tim i förväg 20%
 •  Senare än 24 timmar men tidigare än 12 tim i förväg 50%
 •  Senare än 12 timmar i förväg 100 %

Gruppresor med arrangemang:
 Individuella avbokningsvillkor beroende på arrangemang.
På arrangemangsresor med övernattning ställer vi lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet!

OBS! Vid alternativ försäljning kan ovanstående avbokningskostnader reduceras helt eller delvis.

Ändringar i bokning

Du har möjlighet att göra korrigeringar i din bokning kostnadsfritt upp till 24 timmar före avresan.
Kostnad för ändringar senare än 24 timmar före avresa:

 •  Under kontorstid 200:-
 •  Övrig tid 400:-

Ändringar under resan
Tillkommande kostnad per timme utöver det som överenskommits enligt bokningsbekräftelse:

 • Ca. 550:- + moms

Tillkommande kostnad per mil, utöver det som överenskommits i bokningsbekräftelse:

 •  1-30 pax -      85:- + moms
 • 31-50 pax -     90:- + moms
 • 51-61 pax -     95:- + moms
 • 62-80 pax: -   100:- + moms

Extra sanering av bussen

 • 2500:- + moms

Allmän regel

 Om kundkontakt ej erhållits senast 15 min efter avgångstid får bussen lämna platsen.

Betalningsvillkor

 10 dagar netto

Kontrollera din bokningsbekräftelse noga, så att den överensstämmer med dina önskemål!